PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÁ NA KLIENTA -

PSYCHOTERAPIE C. R. Rogerse
 


NOVÝ VÝCVIKOVÝ PROGRAM PRO LÉTA 2007 - 2011


Český institut PCA v Brně otevírá ve spolupráci s prof. Jeroldem Bozarthem (University of Georgia, USA) a SPS Brno (ČR) nový mezinárodní výcvikový program s akreditací i pro oblast zdravotnictví. Mezinárodní tým vede dlouholetý spolupracovník C. R. Rogerse David P. Buck, PhD. První soustředění se uskuteční ve dnech 5. - 13. ledna 2007. Přihlášky a informace na: sekretariat@spsbrno.cz nebo na adrese: ČIPCA, Štefánikova 64, 612 00 Brno, tel./fax 549210696.

Psychoterapie zaměřená na klienta C. Rogerse (Client-Centered Psychotherapy) je jeden z hlavních směrů humanistické psychologie a psychoterapie ve světě, který byl představen Rogersem poprvé na Minnesotské univerzitě 11.12.1940. Jedním z výrazu ocenění jeho přínosu světové psychologii a psychoterapii širokou americkou psychologickou veřejností bylo Rogersovo zvolení předsedou Americké psychologické asociace (APA).

Rogers přinesl do psychoterapie systematické vědecké zkoumání efektivity terapeutického procesu. Analýzou rozhovorů se svými klienty se snažil kvantifikovat terapeutovy intervence a jejich efekt na práci klienta. Otevřenost Rogersova psychoterapeutického přístupu vede k přijímání nových vědeckých poznatků a jejich aplikaci psychoterapeutické praxi. Od začátku 40. let bylo publikováno mnoho odborných studií, článků a knih, které dokumentují propracovanost základů Rogersovy psychoterapie a její uznání ve světě.


Obsah výcvikového programu:

1. Schéma výcviku

Základní výcvik:

Trvání : program je rozložen do 4 let

Jeden rok : minimálně 23 výcvikových dnů (2x 9-ti denní

soustředění, 2 - 3 x víkendové soustředění)

Výcvik. den : min. 7 výukových hodin intenzívní práce

Samostudium : 300 hod.

- studium odborné literatury

- povinná práce s klienty (min. 6 - 8 kasuistik)

- příprava a sepsání závěrečné práce

Individuální : minim.70 hod. mimo výcvikový program (povinná součást programu)

psychoterapieUčební plán výcviku zahrnuje:

a) Celkem 675 hodin přímé práce s facilitátory, a to ve formě samostatných 9-ti denních bloků a víkendových setkání. V rámci těchto hodin se účastník věnoval:

- zážitkové práci ve velké a malých skupinách

- nácviku terapeutických dovedností

- supervize vlastní terapeutické práce a aktivní účast při supervizi

ostatních účastníků ve skupině spojená s aplikací teorie (součástí je 40 hodin)

- výuka teorie přístupu (min. 60 hod. přímého přednášení)

- účast na výběrových teoretických přednáškách a diskusích v rámci večerních

„options“, kde si členové sami volí téma z několika nabídnutých odborných témat

(délka jedné „option“ 1 – 1,5 hod.) celkem 30 hod.

- samostatný teoretický víkend věnovaný práci s dg., psychopatologii apod. (25 hod.)

Celkový počet 675 hodin zahrnuje širší bloky:

- teorie přístupu, aplikace teorie na psychoterapeutickou praxi – 155 hod.

- zážitková práce – 400 hod.

- supervize přímé práce ve skupině, supervize nahrávek povinné práce s klienty mimo skupinu – 120 hod.

b) Celkem 300 hodin individuální přípravy a samostatného studia, jež zahrnuje:

- povinnou individuální práci s klienty

- přepisování jednotlivých sezení s klienty pro supervizní práci

- sepsání závěrečné práce

- studium předepsané literatury

c) Minimálně 70 hodin individuální psychoterapie mimo rámec výcviku.


Základní literatura:

1 Carl R. Rogers: Counselling and psychotherapy, Boston,Houghton Miffin,1942

2 Carl R. Rogers: Client-Centred Therapy: It´s current practice, implications and theory, Boston: Houghton Mifflin 1951
3 Carl R. Rogers: Psychotherapy and personality change,U of Chicago,1954
4 Carl R. Rogers: On becomming a person, 1961
5 Carl R. Rogers:Freedom to learn, 1969
6 Carl R. Rogers:On personal power, A,Y.: Delacort Press,1977
7 Carl R. Rogers:Encounterové skupiny,1979
8 Carl R. Rogers: A way of beeing ,1980
9 Carl R. Rogers: The therapeutic relationship and its impact? A study of psychotherapy with schizophrenics, U of Wisconsin, Press,1967
10 Rogers,C.R.: A theory of Therapy, Personality and interpersonal relationships, as
developed in the client-centered framework, inKoch.S: Psychology: A study of Science.Study I. Conceptual and systematic,McGraw-Hill,N.Y. 1959, str. 184-265.
11 Rogers,Carl R.:Some learnings from the study os psychotherapy with schizophrenics, in. Rogers, Carl R. &Stevens,B:Person to person,181-191, Lafayette,CA,1967
12 Rogers Carl R.:Client-centered psychotherapy, American handbook of Psychiatry (vol.3,183-200,N.Y., Basic Books, 1967
13 Rogers,C.R.: A Client-centered/Person-centered pproach to psychotherapy Approach to therapy, in. Kutasch,I., Wolf,A.,Psychotherapist Casebook,Jossey-Bass 1986,197-208
14 Rogers,C.R.: Reflection of feelings and transference, in: Kirschenbaum, Howard,
Henderson: Houghton Mifflin,Boston,1989,127- 143.
15 Rogers Carl R.& Wood,J.K.:The changing treory of client-centered therapy, in:Burto,A. Operationals theories of Personality, 211-258,N.Y.,Bruner/Mazel
16 Terapia zameraná na človeka, SPS SAV Bratislava,1989
17 Zimmering Fred: Person centered therapy, in: Corsini,R.: Five therapist and a client,Peacock, NY, 1991
18 Greenbegr,L.S.,Rice.L.N.,Eliott,R.: Facilitating emotional change,N.Y.,Guilford Press,1993
19 Hutterer,R.,Kirsch,R.: Psychotherapie mit psychotischen Menschen,Wien,Springer,1994
20 Wood, J.K.:Psychotherapy of C.R.Rogers and applications of the person-centered
approach,1995
21 Huttere,R,Pawlowsky,G.,Schmid,P.Stipits,R.: Client-centered and experiencial
psychotherapy, Peter Lang,Frankfurt a/Main,1996
22 Schmid,P.:A Person-Centered Approach to Sexuality, Client-Centered and Experiential Psychotherapy,Peter Lang,Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt/M.,1996

Pomůcky výuky:

Rogers,C.R.: Některé nové koncepce psychoterapie, přednáška na Minnesotské univerzitě, 1940 – první prezentace nového přístupu v psychoterapii, přednáška
Rogers,C.R.: Rozhovor s klientkou – videonahrávka
Buck,D.P.: rozhovor s klientem a následná analýza psychoterapeutického procesu – videonahrávka
Buck.D.P.: Krizová intervence - videonahrávka
Bozarth,J.: Efektivita psychoterapeutického procesu PCA- přednáška, videonahrávka
Bucková, M.: série přednášek na vidoenahrávkách (psychoterapeutické školy – srovnání s PCA, etické otázky psychoterapeutické práce, self koncept, základy psychopatologie, emaptie, Rogersova teorie osobnosti apod.)
Hutterer,R.: Historie vzniku CCP, výzkumné zpracování základních podmínek rogeriánského přístupu (core conditions)
The Person – Centered Journal, USA, - odborný časopis věnující se PCA

 

 
 

Zpět

 

2002-2003 © Copyright SPSBrno All Rights Reserved