26.10.2016

ČESKÝ INSTITUT PCA zahájí v říjnu (octóbri) roku 2017 nový výcvikový program.

Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta

 (C. R. Rogers)

Obsah i rozsah psychoterapeutického je v souladu s podmínkami uvedenými ve výcvikovém programu schváleném (akreditovaném) pro oblast zdravotnictví, a to Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP, Psychiatrickou společností ČLK JEP a Asociací klinických psychologů ČR. Účastníci jsou připravováni na práci psychoterapeutů a poradců CCT a PCA.

Účast ve výcvikovém programu je podmíněna stupněm dosaženého vzdělání a je limitována dovršením věku 23 let před zahájením výcviku.

Přihlásit se mohou absolventi vysokoškolského studia a studující z oborů psychologie, medicíny, vybraných oborů pedagogiky a sociální práce, pokud dovršili uvedený věk.

Zájemci po projevení zájmu, obdrží formulář přihlášky. Každý uchazeč bude po zaslání požadovaných údajů před zařazením do výcvikového programu posuzován individuálně.

Informace obdržíte dotazem na e-mailové adrese: sekretariat@spsbrno.cz  

Uzávěrka pro příjem zájemců o výcvik je stanovena na konec dubna 2017. První výcvikové soustředění se uskuteční ve dnech 28.10. - 4.11. 2017

Přihlášky budou posuzovány v pořadí, ve kterém jsou doručeny. Bude-li počet naplněn dříve, než v březnu 2017, příjem přihlášek se zastaví a další přihlášky budou zařazeny na listinu uchazečů.

Těšíme se na společnou práci.

Vše, co dává smysl, přináší změnu

Kontakt: sekretariat@spsbrno.cz
© Copyright 2016, www.spsbrno.cz, www.rogers.cz