O NÁS

Český institut PCA (ČI PCA) se snaží být platformou pro všechny zájemce i odborníky, a to nejen z České republiky, kteří se věnují ve své psychoterapeutické praxi takovým postupům, jež jsou v souladu s filozofií a principy humanistické psychologie a psychoterapie rozpracované C. R. Rogersem.

     Naším cílem je pracovat aktivně ve prospěch tohoto psychoterapeutického směru. Jsme místem, kde jsou shromažďovány informace jak o historii této psychoterapeutické školy, tak i výsledky nejnovějších výzkumných a teoretických prací včetně oblastí, kde jsou tyto principy aplikovány – výchova a vzdělávání, oblast zdravotnictví a další oblasti.

     Svojí aktivní prací především ve směru k odborné veřejnosti (psychologové, lékaři a pomáhající profese) umožňujme organizováním specializovaných vzdělávacích programů získávat příslušné vzdělání pro práci poradců a psychoterapeutů.

    Český institut PCA je otevřen spolupráci se všemi odbornými asociacemi a instituty působícími nejen na území ČR.

Kontakt: sekretariat@spsbrno.cz
© Copyright 2016, www.spsbrno.cz, www.rogers.cz