Psychoterapeutický výcvik supervizní část

- druhá část základního výcvikového programu

"Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta"

Tato část je určena všem účastníkům základní části komplexního psychoterapeutického výcvikového programu, kdo si chtějí zkompletovat své vzdělání a pod supervizí prohloubit své dovednosti v práci s klienty v delším časovém horizontu.

K účasti ve výcviku je nutné mít:

1. splněny povinnosti základní části (nemusí být jen splněno absolvování všech hodin individuální psychoterapie a odevzdaná závěrečná práce)

2. dohodnutého klienta, se kterým budete pracovat v průběhu trvání supervizní části.

3. během supervizní části pořizovat kvalitní audio nebo video záznam sezení s tímto klientem, které je následně prezentováno na supervizních soustředěních. O schématu přípravy na jednotlivé prezentace je vybraný účastník supervizní části zpraven předem.

4. k jednotlivým sezením dostává účastník supervizní připomínky, které je povinen vzít v úvahu a zapracovat do další práce s klientem.

5. pracuje se v malé skupině, každý účastník má na svoji supervizi 1,5 hodiny.

6. po třetím supervizním setkání je účastník slovně hodnocen.

Kontakt: sekretariat@spsbrno.cz
© Copyright 2016, www.spsbrno.cz, www.rogers.cz