TĚLO V PRÁCI ROGERIÁNSKÉHO PSYCHOTERAPEUTA

PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ POSTUPY V PRÁCI S TĚLEM

(prohlubovací program pro absolventy a studenty výcvikových programů PCA)

Každý účastník výcviku PCA a CCT ví, že základem psychoterapeutické práce C.R.Rogerse byla a je snaha psychoterapeuta dělat vše pro to, aby neustále usnadňoval klientovi/klientce prozkoumávání jeho/jejího vnitřního světa, facilitoval jeho/její emoční prožívání, pomáhal mu/ji nacházet významy a souvislosti a tím přispíval k rozšiřování jeho/její lidské kapacity, k budování jeho/její kompetence pro řešení problémů i hledání naplněnosti a štěstí v jeho/jejím životě.

Facilitovat emoční prožívání znamená také „pracovat“ s tělem, nepřehlížet jeho fyziologickými pochody, a proměnou jeho „tvaru“ i aspektu funkčnosti. Facilitace procesu hledání a nacházení smyslu a významu životního příběhu člověka představuje cestu k obnovování jeho plné funkčnosti vyjádřené souladem mezi myšlením, prožíváním a jednáním – cestu k nedosažitelnému ideálu „fully functioning person“.

Program tohoto specializačního výcviku spojuje výuku se zážitkovou prací na sobě. Je rozdělen do tří třídenních workshopů a zaměřuje se na tato základní témata:

1. tělo jako integrální součást selfkonceptu

2. tělo – „facilitátor“ psychoterapeutického procesu

3. tělesné signály a autenticita klienta/psychoterapeuta

4. tělo v kontextu bezpodmínečně-pozitivního přijetí, kongruence a empatie

5. postupy přímé a nepřímé práce s tělem při facilitaci procesu

Kontakt: sekretariat@spsbrno.cz
© Copyright 2016, www.spsbrno.cz, www.rogers.cz