Výcvik supervizorů

pro „Poradenství a psychoterapii zaměřenou na klienta“

Pravidelná supervize psychoterapeutické práce je jedním ze základních pilířů kvalitní psychoterapeutické práce a efektivity poradenských aktivit. Každé pracoviště, kde se systematicky a dlouhodobě pracuje s lidmi (a to ať individuálně nebo skupinově, poradensky či psychoterapeuticky), musí zajistit pro své odborné pracovníky možnost supervize jejich práce. Jde při tom nejen o udržení kvality a efektivity práce odborných pracovníků, ale i také o žádoucí formu ochrany klientů.

Poskytování supervize je specifickou dovedností, kterou nelze zaměňovat nebo ztotožňovat s psychoterapeutickou zručností. Za kvalitní supervizí stojí větší objem znalostí, dovedností odborných informací.

Výcvikový program pro supervizory je výběrovým programem. K účasti ve výcvikovém programu je účastník vyzván přímo vedením institutu, nebo se účastník o zařazení může ucházet po splnění několika podmínek. Mezi podmínky pro posouzení a přijetí přihlášky patří:

1. ukončení základní a supervizní části výcviku v programu „Poradenství

a psychoterapie zaměřené na klienta“

2. 5 let psychologické praxe v přímé práci s klienty a to buď individuální

práce, nebo práce se skupinou (poradenství, psychoterapie)

3. minimální počet odvedených hodin práce s klienty nebo skupinami

představuje 200 hodin (k ověření počtu hodin stačí čestné ujištění uchazeče)

4. souhlas s podepsáním etického kodexu

 

Oznámení o zahájení této specializace bude vždy v dostatečném předstihu uvedeno v Aktualitách

Kontakt: sekretariat@spsbrno.cz
© Copyright 2016, www.spsbrno.cz, www.rogers.cz