Zajímavosti

Jsme si jisti, že život každého člověka je prostoupen řadou událostí a zážitků, které jsou poučné, veselé a zajímavé. Zajímavé nejen pro autora příspěvku, ale také pro další lidi. 
   Některých událostí jsme přímými účastníky, některých očitými svědky a některé nás zaujaly, když jsme se procházeli webovými stránkami. Kdo se bude chtít podělit, zašle příspěvek na adresu institutu.
    Dopředu se omlouváme, že ne vše, co obdržíme, bude automaticky uveřejněno. Vedení institutu si vyhrazuje právo rozhodnout, co na stránku zavěsí a co ne. Doba uveřejnění příspěvku je max. na dobu 60-ti dní.
Kontakt: sekretariat@spsbrno.cz
© Copyright 2016, www.spsbrno.cz, www.rogers.cz