Koučink

 

Koučink je o vztahu mezi dvěma subjekty, kdy jeden je příjemcem a druhý jeho průvodcem a rádcem. Kouč je člověk, který vám pomůže ve vašem profesním i osobnostním růstu, a to způsobem, který pro
vás bude nejpřirozenější a nejefektivnější.
Kouč je člověk, který ví, jak vám pomoci
najít to nejlepší řešení, tu nejlepší
cestu. Asistuje u hledání,  kterým
si procházíte. Dobrý kouč ví,
že nalezená řešení musí
být vaše řešení a vaše
rozhodnutí. Cílem
koučinku je
mobilizovat
váš potenciál a
pomoci vám naučit se,
jak nahlížet na řešený problém
z více úhlů, jak pracovat s psychickými blo-
ky, jak nastartovat svůj seberozvoj, co dělat,
abyste dodali nové impulsy vašemu profesnímu
růstu, jak využívat maximálně duševní potenciál,
který máte k dispozici a to tak, abyste byli ve
svém rozhodování nejen efektivnější, ale
také se cítili lidsky spokojenější. Po-
moc kouče je v mnoha situacích
nezastupitelná. Žádný kouč ale
nemůže za nikoho žít jeho
život, žádný kouč svými
doporučeními a radami
z vás nesejme odpo-
vědnost za vaše
profesní a životní
rozhodnutí. Dobrý kouč vám
pomáhá do vašeho vrátit
života pocit, že máte opět
sílu si ho řídit sami.