O nás

PhDr. Oldřich Tegze –psycholog, psychoterapeut

Ukončil studium jednooborové psychologie na PÚ FF MU Brno v roce 1976. Soukromá praxe od roku 1990 až dosud.

Další odborné vzdělání:

Skupinový výcvik v poradenství a psychoterapii, 1985 – 1989.

Client-Centered counselling, psychotherapy and applications of PCA, 1990 – 1993. Výcvik organizován pod patronací PCA Institute International (Lugano Švýcarsko, zakladatelé C.R. Rogers, Alberto Zucconi, Charles Devonshire), výcvik měl napojení na mezinárodní institut The Person-Centered Approach Institute International.

Od 1993 co-facilitátor, od 1996 facilitátor výcvikových programů, od 1998 supervizor pro CCT a PCA.

Somatická psychoterapie – biosyntéza, 1992 – 1998, diplomovaný psychoterapeut,

Specializační výcvik v čínské tlakové masáži se zaměřením na pacienty s psychosomatickou diagnózou – zakončeno certifikátem.

Couching – IPPD, London, 2004

Odborná působení, studijní pobyty:

externí vyučující – Psychologický ústav FF MU Brno (ČR, 1998 – dosud) , Japanese Institute for Biosynthesis (Japonsko, od 2002), FF UK Bratislava – katedra psychologie (1996-1998), IPPDI (GB) 2001 – dosud.

Účast na mezinárodních konferencích – USA (1996), Řecko (1995), Brazílie (2000), Japonsko (2002, 2004), Slovensko (1991 – 2009), ČR (2000 – 2007),

Autor odborných knih a překladů: Neverbální komunikace – autor, Cpress 2004, překlad knihy A. Lowen: Bioenergetika, Portál 2002, spoluautor překladu S. Keleman: Anatomie emocí, Portál 2005, studijní pobyt v USA (2006), workshopy v Japonsku (2002, 2004), SRN (2001, 2004)

Doc.dr. Lubomír Vašina,CSc. – psycholog, pychoterapeut

Vysokoškolský pedagog, docent na Psychologickém ústavu FF MU Brno, dlouholetá specializace na problematiku klinické neuropsychologie, neurorehabilitace a psychosomatiky. Autor mnoha vědeckých článků a publikací, autor knih o psychologii a psychosomatice. Je činný ve vědeckém výzkumu.

Další odborné vzdělání:

Somatická psychoterapie – biosyntéza (1992 – 98), Kondiční masáže se zaměřením na klienty s důsledky psychosociálního stresu – zakončeno certifikátem, Specializační výcvik v čínské tlakové masáži se zaměřením na pacienty psychosomatickou diagnózou – zakončeno certifikátem,

Specializační výcvik v arteterapii (Trnava, Bratislava, Budapešť) – zakončeno certifikátem

Autor odborných knih: Klinická psychologie,I-III, 1990, Homo sciendi cupidus, 1993 , Kapitoly z neuropsychologie,1994, Sanoterapie v psychosomatické praxi, 1995, Sanoterapie, 1999, Klinická psychologie I (nakladatelství lékařské literatury Neptun), Inspirovat somatické psychoterapie-sanoterapie (Vyd. MU, 2007), Psychopatologie a klinická psychologie (Vyd. UMC Trnava 2008).

PhDr.Dagmar Steinhäuselová-psycholožka,psychoterapeutka

Studium jednooborové psychologie ukončila na katedře psychologie FF UK Praha, 1984.

Další odborné vzdělání:

Somatická psychoterapii – biosyntéza – 1992 – 1998

Gestalt psychoterapie -1996

Postgraduální studium UIM (Universita Internazionale della Nuova Medicina, Milano, Itálie),1988

Soudní znalec obor: zdravotnictví-psychiatrie-klinická psychologie, obor: písmoznalectví, obor: školství a kultura – psychologie.

Autorka odborných textů:

Úvod do psychologie písma I. díl, SPS Brno, neprodejné

Úvod do psychologie písma II. díl, skripta pro výuku, SPS Brno, neprodejné

Úvod do ruční expertízy písma, skripta určení pro potřeby studia na ISP, neprodejné

Kombinace primárních znaků a jejich interpretace, skripta pro výuku, neprodejné

Dějiny písma, skripta pro výuku, neprodejné

překlad: Psychologie písma – základní zákony, vydáno v elektronické podobě pro studenty kurzů, neprodejné

Další spolupracovníci, se kterými SPS Brno spolupracovalo a spolupracuje:

PhDr. Jiří Brančík – primář oddělení psychologie VN Brno, psycholog a psychoterapeut

Mgr. Lenka Šíblová – psycholožka a psychoterapeutka

Mgr. Hana Vykoukalová – psycholožka a psychoterapeutka

Richard Hoffmann – psychoterapeut (BRD)

Liane Zink – psychoterapeutka (BRA)