Neverbální komunikace

 

Cílem
tohoto programu
je proniknutí do vývojově staršího
způsobu lidské komunikace. Program je
koncipován jinak, než jak se běžně neverbalita
prezentuje. Nové schéma pohledu na problematiku,
které vám nabízíme, spolehlivě a rychle pomáhá proniknout
k pochopení vnitřního prožívání člověka spolupracovníka,
obchodního partnera)a účinně korigovat své chování a
komunikační strategii. Kromě individuální ana-
lýzy účastníků je součástí tohoto programu
také analýza videozáznamů, diapozitivů
a dalšího materiálu. Získané znalosti
představují velký přínos nejen pro
řídící praxi manažera, ale také
pro všechny činnosti z oblasti
obchodu, z oblasti
řízení lidských
zdrojů, krizové
intervence
a
vyjednávání.
Program je koncipován
tak,
aby získané
poznatky bylo možné
okamžitě využívat. Specifičnost
každé skupiny pracovních činností se odráží
ve výukovém a výcvikovém programu. Odnesete si
model rychlé analýzy, který pomůže v rychlé orientaci jak v lidech kolem sebe, tak i v zmapování svých komunikačních strategií uložených v tělesných projevech i dalších neverbálních produktech. Bohatý balík informací, doved-
nost rychlého screeningu a rychlé generování
účinné komunikační strategie ocení každý,
jehož pracovní úspěšnost bezprostředně
souvisí, nebo se odvíjí od přímého
kontaktu s lidmi. Tedy program
je určen jak pro pracovníky
vrcholového vedení, kteří
pracují na rozvoji své
sociální kompetence,
tak pro specialisty
zaměřující
se

na problematiku krizového managementu, pracovníky oddělení HR a všechny ty, kdo potřebují k úspěchu své práce rychlou orientaci v potřebách klienta.