Základy psychologie písma

Psychologie písma je terminus technicus, který od počátku našich prvních kurzů pořádaných pro odbornou veřejnost již v roce 1988 nabízíme jako opositum k zaběhlému pojmu grafologie. Oba dva pojmy přísně rozlišujeme. Pojmem psychologie písma chceme zájemcům o kurzy jasně říci, že analýzu psaného textu vnímáme jako projektivní psychologický test, se kterým může plnohodnotně pracovat jen odborný psycholog. Tato akce je vyhledávána především těmi odborníky, kteří se ve své práci nespokojují s rutinními diagnostickými postupy a jsou často vystavováni potřebě získat rychle spolehlivé a kvalitní informace V našich kurzech vám garantujeme velmi dobré zvládnutí základů psychologie písma (grafologie) a jejího efektivního používání jako metody v poradenské i diagnostické práci. Seznámíte se s metodou tak, abyste mohli začít pracovat samostatně.  Jak jednoznačně prokázala dlouholetá praxe rozumět písmu je velmi vhodné a užitečné odborníkům v dalších profesích jakými jsou profese pedagoga na všech úrovních, lékaře psychiatra a neurologa a sociálního pracovníka. Výuka je rozdělena do dvou bloků. První je zaměřen na kvantitativní sběr dat z daného rukopisu, druhý pak na psychologickou interpretaci. Třídenní bloky (Pá -Ne).