Lüscherův barvový test

 


LBT
patří mezi uznávané psychologické projektivní testy. Jeho obliba mezi psychology je obrovská, protože: – umožňuje rychle proniknout do dynamiky emocionálních procesů –  odhaluje zdroje motivace chování – poukazuje na preferenci či odmítání psy-chologických potřeb člověka –  odkrývá zdroje úzkosti a regulační mechanismy jejich zvládání – informuje o individuálním způsobu reagování při kon-frontaci s výkonem V praxi to znamená, že LBT velmi kvalitně postihuje vnitřní dynamiku emocionálního života. Pomocí tohoto testu jsme schopni zachycovat působení vnějších a vnitřních vlivů na psychofyzický stav jedince. Opakovaná aplikace nám dovoluje nacházet i trvalejší rysy osobnosti, odhaluje konstantnější vzorce chování a dovoluje sledovat vývoj efektu psychoterapeutické nebo poradenské činnosti. Celý kurz je koncipován jako základní kurz, kde se každý účastník považuje za začátečníka bez ohledu na to, jaké má s testem zkušenosti. Účastníci budou mít pro výuku k dispozici zapůjčené studijní materiály. Kurz je určen hlavně psychologům pra- cujícím v poradenství a klinické praxi. Velmi dobře je použitelný i dalších oblastech psychologického půso-bení jako jsou např. výběrová řízení, individuální koučink managerů, při práci se sportovci ap.