Psychologické testování

 

 

Vyšetření a následný rozbor získaných informací provádějí odborní psychologové s dlouholetou praxí v diagnostice. Tato nabídka je určena těm z vás, kteří chtějí využít anonymity a diskrétnosti při získávání informací o sobě, svých schopnostech a zdrojích. Cílem je lepší poznání svých předností i skrytého potenciálu. Pro zájemce připravíme individuální program rozvoje.

 

Oblasti psychologického posouzení:

1. inteligence

2. osobnostní charakteristiky

3. schopnosti a dovednosti

4. profesní a studijní předpoklady

5. manažerské kvality

6. kvalita sociálních vztahů

7. odolnost ve stresových situacích

8. dynamika vnitřního prožívání

9. sebepojetí

10.   schopnost autoregulace