Psychologický rozbor písma

Nabízíme Vám podrobnou psychologickou analýzu Vašeho písma, písma

Vašich životních partnerů nebo Vašich blízkých. Jsme schopni z předloženého

písemného materiálu poodhalit hlubší rysy Vaší osobnosti, popsat tendence

ve Vašem chování a současně odkrýt i potenciál, který je ve Vás skrytý. Je v

našich silách se odborně vyjádřit na základě analýzy Vašeho rukopisu a

rukopisu Vašeho partnera k vhodnosti Vašeho soužití, ukázat na možné

zdroje konfliktů i cesty z nich. Tuto službu nabízíme veřejnosti již mnoho let.

Kvalita naší práce je podpořena i skutečností, že naši pracovníci jsou nejen

zkušení odborní psychologové, zabývající se psychologií písma již řadu let, ale

tvoří tým, který začal se systematickou výukou analýzy písemného projevu

pro odborné psychology, lékaře a pedagogy již v roce 1988.

 

Tato nabídka je určena všem těm z vás, kteří chtějí využít anonymity a diskrétnosti při získávání informací o sobě, svých schopnostech a zdrojích pro řešení osobních, partnerských či pracovních problémů. Cílem je lepší poznání svých předností i skrytého potenciálu. Pro zájemce připravíme individuální program rozvoje.