Supervize

 

Supervize je forma péče o profesionální růst a projevem úcty ke klientům. Je to forma dalšího způsobů vzdělávání, která je silným impulzem pro rozvoj a zkvalitnění práce supervidovné osoby nebo práce týmu. V konečném důsledku je to rovněž ochrana klienta nebo konečného příjemce nabízené služby. Žádný člověk, jenž pracuje s lidmi a jehož úspěch stojí a padá s kvalitou jeho odborného či psychologického působení, se bez supervize neobejde. Je jedno, zda se jedná o manažera, poradce nebo psychoterapeuta.

Supervize není jen ryze praktická věc, ale stala se již nedílnou součástí etiky práce s lidmi. Z etického pohledu jde o přímou ochranu klienta nebo konzumenta vykonávané činnosti či nabízené služby. Supervize je jeden ze tří pilířů jakékoliv přímé práce s lidmi:

 

KVALITA VZDĚLÁNÍ – ZMAPOVÁNÍ VLASTNÍHO POTENCIÁLU – SUPERVIZE VLASTNÍ PRÁCE

 

Je nesporné, že jsme svědky proměny pohledu na práci manažera, poradce nebo psychoterapeuta. Dnešní zadavatelé a příjemci služeb se zajímají nejen o typ vzdělání přizvaného poradce, psychoterapeuta, kouče, mediátora či odborníka jiné podobné profese, ale důležité je pro ně vědět, zda má daný odborník zajištěnou pravidelnou supervizi vlastní práce. Podobné tomu je i u nově nastupujících zaměstnanců. Ti, pokud mají seriozní zájem pracovat na rozvoji svých dovedností, si zjišťují, zda zaměstnavatel takovou službu pro své zaměstnance zajišťuje.

Všem těm z Vás, kdo se rozhodnete využívat naší nabídku supervize, bude představeno schéma supervizní práce s vymezením postupu supervize, bude specifikován její obsah a stanovena kontrola výstupů supervizích doporučení.

Je pro nás občas zarážející zjištění, kolik z tzv. odborníků nabízejících supervizi není schopno rozlišovat, přesně vymezit hranice a vysvětlit rozdíly mezi supervizí, mediací koučinkem, klasickým poradenstvím, psychoterapií, mentoringem apod. Přesné vymezení obsahu a rozlišení jednotlivých stylů. Přesné vymezení obsahu a rozlišení jednotlivých stylů práce, je základem efektivní práce.

Odborník rozdíl v postupech a efektivitě jednotlivých stylů práce zná a umí vybrat pro klienta ten nejvhodnější způsob. I podle toho poznáte, kdo odborníkem je a kdo potřebuje ještě nějaký čas dozrávat.