Personalisté – assesment a personální audit

Mít kvalitní informace o spolupracovnících
na různých stupních řízení, to dává možnost
plně využít jejich potenciálu. Budete-li chtít
zvýšit výkonnost jednotlivých spolupracovníků
nebo celých kolektivů, nevyhnete se jejich
posouzení. Nabízíme vám své dlouholetí
zkušenosti s psychologickým posuzováním
pracovníků, jejich osobnostních charakteristik,
diagnostikováním kvality jejich kognitivních
funkcí a odhalení potenciálu pro jejich změnu
a profesní růst. Psychologické posouzení je
vždy nutnou podmínkou pro další rozvoj a
kvalitní přípravu. V nabídce je testové vyšetření
osobnostních charakteristik, úrovně kognitivních
funkcí, vypracovávání profilů v oblasti motivace,
sociální vnímavosti a kreativity v sociálních
vztazích, chování ve stresových situacích,
předpokladů pro týmovou práci a dalších
důležitých charakteristik a předpokladů. Kromě
klasického vyšetření využíváme pro komplexní
posouzení modelové situace (diagnostika chování
a jednání) a řešení pracovních případů (diagnostika
dovedností, znalostí a vědomostí). Majitelům firem,
vedoucím personálních oddělení, pracovníkům
státní správy i zájemcům z dalších institucí
nabízíme získání osobní zkušenosti s kvalitou naší
práce. Před spuštěním personálního auditu si můžete
ověřit, co všechno lze z našeho vyšetření získat.
Celé posouzení zahrnuje individuální psychologické
vyšetření, vypracováním profilu s nástinem dalšího
programu individuálního rozvoje a osobní konzultaci
výsledků.Nevybíráme ty nejlepší, ale vždy ty
nejvhodnější. A to již pěknou řádku let.